UNIVERSAL VOICE TEACHERS.

GABRIELLA BUIRMA-RIEU.

Vocal Coach, Stemtherapeut, Logopedist

Gabriella Buirma-Rieu, heeft na haar opleiding logopedie in Gent te hebben afgerond, gewerkt als logopediste in verschillende instellingen, ziekenhuizen en eigen praktijk. Zij heeft jarenlange ervaring als stemtherapeut en blijft zich vol enthousiasme bijscholen op dit gebied.

Werk & Visie

Vanuit de overtuiging dat stemgebruik niet losgezien kan worden van de persoon als geheel, is zij zich sinds 2010 steeds meer gaan specialiseren in spreek- en presentatie coaching en begeleidt – in groepsverband of individueel – mensen, die beroepsmatig of als amateur hun stemgebruik willen verbeteren.

Komend uit een ‘muzieknest’ heeft zij muziek en muziekopleiding met de paplepel meegekregen. Passie voor de stem als instrument heeft zij van jongs af aan. Zij volgde zanglessen, zong doorlopend mee in koren (o.a. bij concert- en operatieproducties van haar vader, dirigent) en koorprojecten en zingt sinds 2018 in een klein ensemble van 6 zangers.

Vocal Coach

Door de sterke overtuiging dat iedereen kan leren zingen en door een groot verlangen om coaching ook naar het zingen uit te breiden, is zij in 2017 met de driejarige Universal Voice System  (UVS) opleiding begonnen en geeft nu, naast de spreek- en presentatie coaching, ook zanglessen.

Met de handreikingen uit de cursus ‘Manuele Facilitatie van de Larynx’, die zij in 2017 (niveau A) en 2019 (niveau B) volgde, kan zij spierspanningen in het stemgebied, die optreden tijdens spreken en/of zingen, helpen loslaten en voorkomen.