UNIVERSAL VOICE.

Onderzoek naar Kanteling, Tilt of Verlenging van de stemplooien

UNIVERSAL VOICE.

Onderzoek naar Kanteling, Tilt of Verlenging van de stemplooien

onderzoekstrajecti.s.m. team in Italië

AlbertoOnderzoekt

Op mijn reis naar Padova in Italië (november 2012) stonden er een aantal vragen centraal: Is Thyroid kanteling naar voren en beneden correct of kantelt het Cricoid aan de voorkant naar boven? Waar is de echte vernauwing bij AES, gebruiken we de Epiglottis wel voor meer twang kwaliteit? Wat gebeurd er laryngiaal als we de ademspieren meer gebruiken voor het ondersteunen van stevigere kwaliteiten? Wat gebeurt er bij de kwaliteit Curbing bij de stemplooien? Wat is het effect van de Lax Vox methode op de retractie en de stemplooien? Samen met Alejandro Saorin Martinez CCI en dr Fiorenza de Rosas hebben we hiervoor een protocol met een aantal oefeningen op een aantal toonhoogten opgesteld.

Kanteling, tiltof verlenging

We hebben voor ons onderzoek 6 kandidaten gescoopd; 3 vrouwen en 3 mannen. Zij waren allemaal in staat om de toonhoogten te zingen in de massa’s van stemplooien die we graag willen zien en horen. In de literatuur wordt voor het verlengen van de stemplooien uitgelegd dat dit komt door het kantelen van het Thyroid (naar voren en naar beneden) of het kantelen van het Cricoid (aan de voorkant omhoog en naar achteren). Voor het hoger zingen en in minder massa, moet er dus een van deze twee dingen gebeuren. We kozen voor twee verschillende toonhoogtes en massa’s en vervolgens voor dezelfde toonhoogte maar ook in duidelijke verschillende massa’s.

Goed te zien bij de 6 proefkonijnen was dat de lengte in de stemplooien duidelijk toeneemt maar dat je niet heel goed kunt zien dat dit gedaan wordt door het Thyroid. Het Thyroid zelf is niet echt zichtbaar. Onze aanname, dat dit wel gebeurt bij alle 6 gevallen, komt doordat de epiglottis en de aanhechting van de epiglottis aan het Thyroid meer anterior (aan de voorkant) ruimte maakt, dus naar voren gaat. We zagen in ons beeld dat de Epiglottis, Petiole (de stam van de epiglottis) en Thyroid meer naar onder in ons beeld verschuiven. We konden er van boven af veel beter in kijken. De kant van de Arytenoiden, de bekervormige kraakbeentjes, blijft in ons beeld precies op dezelfde plek (bij een Cricoid kanteling zouden ze naar achteren moeten verschuiven).

Omdat de Epiglottis verbonden is aan de binnenkant van het Thyroid kan het niet anders zijn dat de kanteling dus door het Thyroid komt en dat deze de epiglottis meeneemt. Zowel op verschillende toonhoogtes van dikke naar dunne stemplooien, als op 1 toonhoogte met dikke en dunne stemplooimassa. Bij allen is er ook duidelijk verwijding in de valse stemplooien te zien van dikke naar dunne stemplooien, zowel op verschillende toonhoogten als op 1 toon. Ook was er een neiging om het strottenhoofd bij kantelen enigszins te verlagen. Allen waren echter ook in staat dit zonder verlaging te doen.

onzeconclusie

Onze conclusie naar aanleiding van deze 6 gevallen is dat het verlengen van de stemplooien en verdunnen van de massa gedaan wordt door het Thyroid naar voren en beneden te kantelen. In geen van de gevallen konden wij een Cricoid kanteling waarnemen of de gevolgen ervan. Ook in video beelden eerder gemaakt in Deventer, Enschede en Padova zien we bij het opnieuw bekijken dezelfde beweging en verlenging door het Thyroid, Petiole en Epiglottis naar voren te bewegen en nemen we geen beweging bij de Arytenoiden posterior, naar achteren, waar.

Om dit beter te bewijzen hebben we naar aanleiding hiervan een aanvraag gedaan aan een medisch centrum in Italie voor MRI studies om door middel van een scan opnamen te maken waarop we het Crycoid en het Thyroid ten opzichte van elkaar kunnen zien bewegen.

onderzoek naar dewerking van de stem

Onderzoek naar de werking van stem wordt op diverse niveaus en vanuit verschillende visies gedaan. Volgens Alberto ter Doest moet onderzoek naar de stem een directe relatie hebben naar de pedagoog toe. Met andere woorden: je moet er iets mee kunnen om iemand beter te laten foneren, zingen of spreken. De meest moeilijke berekeningen in onderzoeken laten zich tegenwoordig totaal niet vertalen naar “hands on” gereedschap voor de pedagoog of voice coach. Met dit doel deed Jo Estill wel onderzoek naar de werking van de stem in verschillende klankkwaliteiten. Vanuit haar gedachtegoed zet Alberto ter Doest in Nederland ook onderzoekstrajecten op in samenwerking met een team in Italië.

 

Tip! schrijfin

 • Lax Vox workshopOut of stock
  Quick View
  Schrijf In
  Workshops

  Lax Vox workshop

  100,00

  volgt z.s.m
  10 – 16 uur (1 uur pauze)
  Door: Alberto ter Doest
  Locatie: Amsterdam

UNIVERSAL VOICE.experiences

Join The Club!
logoUVI-transparent

Universal Voice.Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het aanbod van de nieuwste workshops, alles rondom studeren bij Universal Voice, het nemen van zangles bij een UV. Master Teacher, nieuwe artikelen rondom stemtrainingen, kortingen en de laatste nieuwtjes van het Universal Voice Institute.

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief