Universal Voice Guide: nu nóg beter!

De tweede druk van de Universal Voice Guide is een enorme verbetering ten opzichte van de eerste druk, waar anderhalf jaar lang aan is gewerkt. Het Universal Voice System is hetzelfde gebleven, maar de manier waarop het is opgeschreven, is sterk verbeterd. Wij noemen deze tweede druk ‘De Universal Voice Guide 2.0’.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

De volgorde van de hoofdstukken is verbeterd. Je start eerst met klankkenmerken, en daarna met de vier pijlers. Dan volgen de stemkarakters en de effecten. Akoestiek en anatomie zijn achterin het boek geplaatst.

De basis en variaties van elk stemkarakter zijn bij elkaar gevoegd tot één stemkarakter hoofdstuk.

De indeling van de stemkarakter hoofdstukken is verbeterd, waarbij je de stemkarakters traint aan de hand van klankkenmerken in plaats van de vier pijlers.

Helderheid heet nu geaspireerdheid, vrijheid heet nu gedruktheid (zodat de richting van alle klankkenmerken nu hetzelfde is).

Alle teksten zijn waar mogelijk inhoudelijk en taalkundig verbeterd, zodat de inhoud nog correcter is en eenvoudiger leest.

Er is een richtingaanwijzer en warming-up toegevoegd aan de startgids, zodat iedereen zelfstandig zijn weg kan vinden met de Universal Voice Guide.

De vormgeving is enorm verbeterd, met heldere foto’s, nieuwe illustraties, een nieuw font en alles in full color.

Het formaat is nu A4, waardoor het beter leesbaar is èn door de brievenbus past.