Klachtenprocedure

Als organisatie stellen wij alles in het werk om je zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat je om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij je uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat jouw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen jouw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft jouw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen over de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vind je een gesprek niet wenselijk, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Je kunt je klacht indienen per e-mail bij onze Office Manager via info@universalvoice.nl. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvang je hiervan altijd bericht en informeren wij je over de verdere procedure.

Tenslotte delen wij je mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.