UNIVERSAL VOICE.

Alberto over de nieuwe Universal Voice Guide

UNIVERSAL VOICE.

Alberto over de nieuwe Universal Voice Guide

Albertoover de nieuwe Guide 2.0

27 februari 2019

Alberto over de nieuwe Universal Voice Guide

Beste Lezer,

 

Eindelijk vol trots kan ik aankondigen dat het herziene boek de Universal Voice Guide klaar is en op dit moment wordt gedrukt. Het heeft erg lang geduurd voor de tweede druk klaar was de redenen hiervoor wil ik hier graag met jullie delen.

Ongeveer een jaar geleden moest ik besluiten om een tweede druk te laten drukken doordat we binnen 6 maanden waren uitverkocht. De vraag kwam toen in mij op of ik dat zou doen met een paar kleine tekstverbeteringen of dat ik eigenlijk die versie wilde maken die ik al langer voor ogen had. Na overleg met mijn collega’s en medeschrijver Guus Bok besloot ik om voor een echt vernieuwde versie te gaan, een groter formaat, full-colour, een verbeterde opbouw en een modernere look and feel.  

De vernieuwde versie die ik wilde maken moest eenvoudiger leesbaar worden zodat iedereen de gids zelfstandig kan gebruiken en zijn vocale doel makkelijker kan bereiken.

Om die reden is er in de startgids een nieuw deel gekomen, de richtingwijzer. De meest voorkomende vormen van zingen die er in Nederland gebruikt worden; musicals, gospel of oratorium worden hierin kort uitgelegd en daarbij aangegeven welk hoofdstuk voor jou van toepassing is om mee te starten en welke opwarming daarbij hoort.

Na de startgids hebben we de hoofdstukken geherstructureerd in de vorm zoals ik vanuit de praktijk en mijn zanglessen werk.

Zodoende staan de klankkenmerken centraal in deze nieuwe druk aangezien het verbeteren van klank altijd het doel is. Vandaar eerst de 8 klankkenmerken en welke opties je hebt.

Klankkenmerken worden geproduceerd door je anatomie, wat dan ook het volgende hoofdstuk is, de 4 pijlers. In Jip en Janneke taal word je meegenomen door de 4 pijlers, houding, adem, stemplooien en klankruimte waarmee je jouw klank maakt. Nieuw en uniek zijn de foto’s met doodles, (getekende krabbeltjes) die uitbeelden wat er in je lichaam gebeurt en waar je op dat moment wat traint. Het eerste boek in de zangliteratuur waarin zo simpel en verhelderend wordt getoond hoe je stem werkt voor een bepaalde klank.

De volgende vier hoofdstukken gaan over de 4 stemkarakters Speech, Belting, Whisper en Classical. In deze tweede druk zijn basis en variaties bij elkaar gevoegd. De reden hiervoor is dat je nooit een heel lied zingt in een basiskarakter, je voegt daar altijd variaties aan toe. In het eerste deel van deze hoofdstukken versterk je met oefeningen de basisklankkenmerken die een stemkarakter karakteristiek maken om daarna in het tweede deel met variaties te gaan zingen zoals in de praktijk gebeurt. Er is voor elk hoofdstuk ook een nieuw Personal Voice Plan waarop je kan zien wat de basis en de variaties zijn en in welk klankkenmerk jij je zelf kunt trainen om je doel te bereiken.

Het trainen van klankkenmerken binnen een stemkarakter is leidend, welke klank heb je en welke wil je verbeteren. Wil je leren Belten, leer dan eerst in welke omvang, toonhoogte je moeten leren zingen, daarna leer je dat de klank luid moet zijn en een bepaalde scherpte nodig heeft om je makkelijker te laten zingen en zodat jouw Beltklank op een gezonde manier wordt gemaakt. De 4 pijlers worden daarbij kort uitgelegd en getoond met foto’s met doodles. De oefeningen hebben een geweldige opbouw en gaan van eenvoudiger naar steeds uitdagender. Je eindigt uiteindelijk met delen van liedjes te zingen in het basiskarakter en gaat daarna door naar de variaties die je wilt toevoegen aan je Speech-, Belt-, Whisper of Classical klank.

Na de stemkarakterhoofdstukken vind je een hoofdstuk over effecten met opnieuw foto’s van zangers die de effecten zingen en waarop met doodles aangegeven wordt welke anatomie belangrijk is voor het bepaalde effect.

De laatste 3 hoofdstukken zijn een verdieping van de eerste drie hoofdstukken. De klankkenmerken worden via akoestiek-leer en spectrogrammen uitgelegd zodat je leert inzien wat je precies hoort.

Het hoofdstuk anatomie laat je zien welke anatomie je nodig hebt en traint voor de klankkenmerken zoals je die in hoofdstuk 3, de 4 pijlers, al op eenvoudige manier had geleerd. Met nieuwe fullcolour illustraties zie je wat er op de foto’s en doodles precies bedoeld wordt.
Het laatste hoofdstuk gaat over fysieke en mentale gezondheid. Een gezonde geest en een gezond lichaam zorgen voor een leven lang goed en geweldig stemgebruik.

Dat laatste is de reden waarom ik de Universal Voice Guide in eerste instantie wilde schrijven, om de hele wereld makkelijker en beter te laten zingen en spreken en zo het maximale uit je stem laten halen.

Veel plezier met de Universal Voice Guide

Alberto ter Doest

Veel pleziermet de Guide 2.0!

Scan de QR-code in het boek en je wordt rechtstreeks naar de juiste video doorgestuurd. Natuurlijk kun je ook hieronder de knoppen gebruiken om vast door te bladeren.

Hulp nodigbij het boek?

Universal Voice biedt diverse stemtrainingen aan; van workshops, introductie cursussen tot een opleiding waarbij de UV. Guide 2.0 centraal staat. Je kunt ook bij gekwalificeerde UVI Master Teachers zangles(sen) boeken die allen werken volgens het boek en het Universal Voice System. Zij kunnen je verder helpen om aan je Personal Voice Plan te werken en zijn overal in het land werkzaam. 

Regelmatig publiceren we op onze website en social media kanalen nieuwe (video)artikelen die je verder op weg helpen om het maximale uit jouw stem te halen!

Alberto over de nieuwe Universal Voice Guide

Alberto ter Doest

Schrijver van Universal Voice Guide 2.0
& bedenker van Universal Voice System.

UNIVERSAL VOICE.experiences

Join The Club!
logoUVI-transparent

Universal Voice.Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het aanbod van de nieuwste workshops, alles rondom studeren bij Universal Voice, het nemen van zangles bij een UV. Master Teacher, nieuwe artikelen rondom stemtrainingen, kortingen en de laatste nieuwtjes van het Universal Voice Institute.

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief